Tabhair ar aird le do thoil go bhfuil an chuid is mó de na struchtúir atá san áireamh i suirbhéanna Fhardal Náisiúnta na hOidhreachta Ailtireachta faoi úinéireacht phríobháideach agus dá bhrí sin níl siad oscailte don phobal.

Tá cóipcheart ag an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta ar ábhar an láithreáin ghréasáin seo.  Ceadaítear ábhar a úsáid chun críocha oideachais nó príobháideacha ar an gcoinníoll go luaitear Fardal Náisiúnta na hOidhreachta Ailtireachta mar an foinse.  Ní cheadaítear ábhar a úsáid chun críocha tráchtála ach amháin le comhaontú i scríbhinn roimh ré ó Fhardal Náisiúnta na hOidhreachta Ailtireachta.

Caithfear Fardal Náisiúnta Oidhreachta Ailtireachta a luaigh in aon ábhar a phostáiltear nó a roinntear ar na meáin shóisialta ag baint úsáide as a hanlaí @niah_ireland [Instagram] nó @NIAH_Ireland [Twitter]